Wanneer ontvang ik een afrekening van de zorgkosten als ik het eigen risico gespreid vooruit betaal?

Wanneer u in 2018 heeft deelgenomen aan het gespreid betalen van het eigen risico, ontvangt u half april 2019 een eindafrekening. Hierin staan de de eventuele zorgkosten die u heeft gemaakt in 2018 en onder het eigen risico vallen. Heeft u uw verplicht eigen risico niet volledig verbruikt? Dan ontvangt u nog een bedrag van ons. Dit zal rond 18/19 april (rekening houdend met uitloop van enkele werkdagen) teruggestort worden. Wanneer u uw verplicht eigen risico heeft bereikt in 2018, ontvangt u geen bedrag van ons.

Let op: De teruggave is gebaseerd op de zorgkosten die tot april 2018 bij inTwente Zorgverzekeraar zijn gedeclareerd. Wanneer inTwente Zorgverzekeraar ná de afrekening nog zorgkosten over 2018 ontvangt die onder het eigen risico dan vallen zullen wij deze kosten automatisch incasseren. De verzekeringnemer ontvangt hierover van tevoren bericht.