Afhandeling zorgkosten

Zorgkosten medisch noodzakelijke zorg 

Om de afwikkeling van de kosten voor medisch noodzakelijke zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland zo praktisch mogelijk te laten verlopen, heeft de Nederlandse overheid met een groot aantal landen een verdrag gesloten. Dit betreft de EU-/EER- landen, Zwitserland en de overige verdragslanden.

Afhankelijk van het land waar u verblijft, zijn er verschillende oplossingen. Deze gelden voor iedereen met een basisverzekering. Als u aanvullend verzekerd bent bij inTwente, kunt u ook gebruik maken van de diensten van SOS International.

Basisverzekering

  1. EHIC/Europese zorgpas
  2. Overige zorgformulieren/111-formulier
  3. Achteraf indienen van nota's

Aanvullende verzekering

  1. SOS International

Zorgkosten medisch niet direct noodzakelijke zorg

Wanneer u in het buitenland behandeld wilt worden voor een bestaande aandoening, waarbij de behandeling samengaat met een opname en verblijf in een kliniek, moet u altijd vooraf toestemming vragen aan inTwente Zorgverzekeraar. Dit geldt ook als uw behandelend specialist in Nederland u voor een specifieke behandeling verwijst naar het buitenland. Met enkele ziekenhuizen in België en Duitsland heeft inTwente Zorgverzekeraar een contract afgesloten. Voor opname of verblijf in deze ziekenhuizen heeft u geen toestemming vooraf nodig, maar volstaat een verwijzing van uw arts in Nederland. Alleen zorg die in Nederland onder de basisverzekering valt, wordt in deze ziekenhuizen vergoed. Voor zorg zonder opname en verblijf, zoals bij een second opinion, is deze toestemming niet vereist.


Toch adviseren wij u in alle gevallen vooraf informatie bij inTwente Zorgverzekeraar in te winnen, omdat u anders mogelijk onverwacht geconfronteerd wordt met aanzienlijke kosten die u zelf moet betalen. inTwente vergoedt namelijk niet meer dan het Nederlandse wettelijke of marktconforme tarief. Om toestemming of informatie voor het te vergoeden bedrag te vragen, moet u een medisch behandelplan met een kostenraming van de behandelend arts in het buitenland bij ons indienen en, wanneer van toepassing, de verwijzing van uw specialist in Nederland.

Bij het verlenen van toestemming wordt u door ons geïnformeerd over de afwikkeling van de kosten.