Afrekening eigen risico

Heeft u in 2016 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen dan ontvangt u half april van ons een brief met daarin de afrekening van het eigen risico. In de laatste week van april kunt u het eventueel te ontvangen bedrag op uw rekening verwachten.

Verrekening zorgkosten

Het bedrag wat u aan eigen risico gespreid heeft vooruitbetaald wordt verrekend met uw zorgkosten die vallen onder het eigen risico van 2016.
Let op: de mogelijkheid bestaat dat wij in de loop van de tijd nog declaraties ontvangen die vallen onder dit eigen risico. Deze kosten zullen wij dan alsnog bij u in rekening brengen. U ontvangt hierover van tevoren bericht.

Mijn inTwente

Een overzicht van al uw zorgkosten en de stand van uw eigen risico kunt u raadplegen op Mijn inTwente. U kunt hierbij aan de linkerkant het juiste behandeljaar selecteren.

Naar boven