Je wordt bijna 18 jaar. Wat kun je wijzigen en op welke manier?

De verzekeringnemer (polishouder) ontvangt een brief met informatie over de veranderingen die verband houden met het bereiken van de 18-jarige leeftijd van de verzekerde. Er zal namelijk premie in rekening gebracht worden met ingang van de 1e van de maand na het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

Ook kan er een wijziging worden  de aanvullende verzekering, het eigen risico en de betaalwijze. Je kunt er daarnaast voor kiezen om op een eigen polis te staan. Meer weten? Kijk dan op de pagina voor 18-jarigen.