Onze visie

Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is, inTwente

Het verzekeren van zorg kan zoveel simpeler en socialer. Dat vinden wij, inTwente. Samen met DSW Zorgverzekeraar bieden we nu ook inwoners van Twente een zorgverzekering zoals die eigenlijk bedoeld is.

Wat wij bedoelen

Een zorgverzekeraar moet zorgen voor goede, toegankelijke zorg in uw omgeving. Heeft u zorg nodig, dan moet u zelf uw zorgverlener kunnen kiezen. Uw behandeling wordt vervolgens snel vergoed. Tegen een scherpe basispremie, zonder onduidelijke premieverschillen.

Eigenzinnig en solidair

inTwente heeft een heel eigen kijk op zorg verzekeren. Een beetje eigenzinnig misschien. Maar vooral nuchter en sociaal. Wij vinden goede zorg -voor iedereen- belangrijker dan het heffen van premies. We stellen onze premie zo scherp mogelijk vast. Vallen de zorgkosten lager uit dan verwacht? Dan betalen wij de teveel betaalde euro’s terug aan onze verzekerden. inTwente heet iedereen welkom: we doen niet aan medische selecties. Want elk mens mag dan verschillend zijn: ze hebben allemaal recht op dezelfde basiszorg. Iedereen, overal.