Aanmelden bij inTwente

Kiezen voor inTwente biedt voordelen

 • Iedereen betaalt bij ons dezelfde lage premie; in 2017 € 108 per maand (2016: € 98,75) per maand
 • Wij bieden vrije keuze van zorgverlener
 • U hoeft een nota niet voor te schieten. inTwente heeft contracten met
  bijna alle zorgverleners in Nederland
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de aanvullende verzekering

Premieoverzicht

 • Basisverzekering: in 2016 € 98,75 (2015: € 95)
 • AV Standaard: 2016 € 19,75 (2015: € 18,75)
 • AV Top: 2016 € 32,75 (2015: € 31,25)
 • AV Compact: 2016 € 7,50 (2015: € 7,50) 
 • AV Student: 2016 € 14,25 (2015: € 13,25)

Overstappen

Jaarlijks kunt u per 1 januari veranderen van zorgverzekeraar. Uw huidige zorgverzekering moet dan uiterlijk 31 december zijn opgezegd. Wanneer u zich uiterlijk 31 december aanmeldt, regelt inTwente de opzegging van uw huidige verzekering. U hoeft verder niets te doen.

In onderstaande gevallen kunt u uw verzekering op een andere datum laten ingaan:

 • u bent 18 jaar geworden
 • u bent verhuisd vanuit het buitenland
 • u hebt uw dienstverband bij defensie beëindigd

U kunt dit aangeven tijdens het aanmelden.

Wijzigen bestaande polis

Bent u al bij inTwente verzekerd, maar wilt u op een eigen polis komen te staan? Splits dan uw polis direct online via Mijn inTwente of geef de splitsing door via het contactformulier. Wilt u iemand op uw polis toevoegen die nog niet bij inTwente verzekerd is? Voeg deze persoon direct online toe op uw polis via Mijn inTwente of maak gebruik van het aanmeldformulier.

Herroepen

U kunt een zorgverzekering, afgesloten via internet, herroepen. Stuur binnen 14 dagen na bevestiging van de aanmelding, een brief of contactformulier aan inTwente Zorgverzekeraar.
Vermeld hierin het BSN (sofinummer) van diegene die de overeenkomst is aangegaan (verzekeringnemer), en dat u de via internet gesloten verzekeringsovereenkomst wilt beëindigen.

Afmelden

inTwente vindt keuzevrijheid heel belangrijk. Dat geldt voor uw zorgverleners maar ook voor uw verzekeraar. Natuurlijk vinden we het jammer als u uw verzekering bij ons opzegt, maar we willen het u ook in dat opzicht gemakkelijk maken.
Via het contactformulier kunt u zich afmelden.

Naar boven