Reizen in het buitenland

Veilig op reis! Bij het reizen naar verre landen is een goede voorbereiding belangrijk. Niet alleen wat betreft reisverzekering, reispapieren, kleding en vervoer, maar ook wat betreft de gezondheid.

Voorkomen is beter dan genezen. Checken of er nog vaccinaties gehaald of hernieuwd moeten worden is daarom een goed idee. Gebeurt er toch iets tijdens uw reis? SOS International assisteert u bij serieuze medische problemen. En met behulp van een Europese zorgpas of een 111-formulier wordt de afwikkeling van de kosten een stuk eenvoudiger.

Vaccinaties

Tijdens het reizen is de kans op ongelukken en infectieziekten groter. Gelukkig zijn er goede voorzorgsmaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van vaccinaties en/of malariapillen.

Voor informatie over de eventuele vergoeding van vaccinaties, verwijzen we u naar de pagina Vaccinaties buitenland.

EHIC/Europese Zorgpas

De meest eenvoudige oplossing voor de afwikkeling van kosten voor noodzakelijke medische zorg die u maakt in het buitenland tijdens een tijdelijk verblijf, is de European Health Insurance Card, ook wel EHIC of Europese zorgpas genoemd.

De Europese zorgpas geeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland (de EU-/EER-landen, Zwitserland en het verdragsland Australië) als de zorgverzekering in Nederland niet is opgeschort of beëindigd. De EHIC dekt niet de kosten van een medische behandeling als deze het doel van de reis was.

Waarom een EHIC/Europese zorgpas?

De EHIC vergemakkelijkt het verkrijgen van medische hulp in het buitenland. Ook zorgt de EHIC voor een eenvoudigere afwikkeling van de kosten van de verleende hulp voor buitenlandse zorgverleners. Deze regeling geldt overigens alleen voor de medische verzorging volgens de wettelijke regelingen van het vakantieland. In sommige landen is die verzorging gratis, in andere landen betaalt u een deel van de kosten en in weer andere landen moet u alle kosten direct betalen en daarna de vergoeding aanvragen. Bewaar dus al uw rekeningen, voorschriften en kwitanties. 

Voor informatie per land kunt u de voorlichtingsbladen raadplegen op de website van het CAK of informeren bij inTwente.

Hoe ontvangt u een EHIC/Europese zorgpas?

De achterkant van de verzekeringspas van inTwente is een Europese zorgpas. De pas is geldig zolang u verzekerd bent bij inTwente, maar uiterlijk tot 1 juli 2019. Deze pas is ook te vinden in onze mobiele app.

Bij verlies of beschadiging kunt u een nieuwe verzekeringspas aanvragen. Dit kan via het contactformulier op deze website, via Mijn inTwente of telefonisch.

De EHIC is geldig in:
Australië Liechtenstein
België Litouwen
Bulgarije Luxemburg
Cyprus (1) Macedonië
Denemarken Malta
Duitsland Nederland
Estland Noorwegen
Finland Oostenrijk
Frankrijk (2) Polen
Griekenland Portugal
Groot-Brittannië (3) Roemenië
Hongarije Slovenië
Ierland Slowakije
IJsland Spanje (4)
Italië Tsjechië
Kroatië Zweden
Letland Zwitserland

(1) het Griekse deel
(2) incl. Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Reunion, St. Pierre en Miquelon
(3) incl. Gibraltar
(4) incl. Cueta en Melilla

111-formulier

Voor de andere verdragslanden dan Australië en Macedonië volstaat de EHIC niet, maar is een speciaal formulier van toepassing. Dit formulier verschilt per land. De werking van deze formulieren is vergelijkbaar met de EHIC. Ook hier geldt dat aanvullende informatie per land te vinden is op de website van het CAK of te verkrijgen is bij inTwente Zorgverzekeraar.

Aanvragen 111-formulier

Onderstaand vindt u een overzicht van de landen waarvoor u een 111-formulier kunt aanvragen.

U kunt hier het 111-formulier aanvragen. Zodra u uw gegevens heeft ingevuld, ontvangt u binnen enkele werkdagen het zorgformulier per post.

Overzicht landen zorgformulieren
 • Bosnië-Herzegovina
 • Kaapverdië
 • Marokko 
 • Servië-Montenegro 
 • Tunesië
 • Turkije

Assistentie van SOS International

Wanneer u aanvullend bent verzekerd, kunt u 24 uur per dag een beroep doen op de professionele hulpverlening van de alarmcentrale SOS International. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt deze hulp verleend in Europa of over de hele wereld.

Telefoonnummer
Het telefoonnummer van SOS-international is: 020- 651 51 51.

U kunt SOS-International inschakelen in de volgende gevallen:

 • wanneer u tijdens uw reis serieuze medische problemen krijgt, zoals een aandoening waarvoor een ziekenhuisopname noodzakelijk is.
 • wanneer u om medische redenen plotseling naar huis moet terugkeren.
Attentie!

Meld een ziekenhuisopname altijd binnen hooguit 3 x 24 uur aan SOS International. Doet u dat namelijk niet, dan kan het recht op vergoeding van de kosten komen te vervallen. Zorgverzekeraars zijn niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig organiseren van hulpverlening door SOS International in geval van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, aan atoomkernreacties gerelateerde ongelukken of enige andere vorm van overmacht.


Redenen om SOS International snel in te schakelen

 • SOS kan de nodige financiële garanties verstrekken;
 • SOS kan medische contacten onderhouden met de behandelend artsen;
 • SOS kan uw verblijf in het buitenland en uw eventuele terugreis naar Nederland coördineren;
 • SOS kan taalbarrières overbruggen;
 • SOS kan financiële aspecten zoveel mogelijk buiten u om regelen.

Kortom: wanneer u de alarmcentrale belt, weet u zeker dat er aan uw situatie wordt gewerkt.

Melding SOS-International

Bij melding aan SOS International, zal om de volgende gegevens worden gevraagd:

 1. bij wie u bent verzekerd (inTwente Zorgverzekeraar);
 2. uw polisnummer;
 3. uw naam, adres en geboortedatum;
 4. naam, adres en land waar het ziekenhuis is gevestigd;
 5. datum van opname.

Neem daarom altijd uw verzekeringspas mee!

Naar boven